USK s.r.o.

+421 907978281

Kontrola a rekonštrukcia účtovníctva

  • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov,
  • kontrola zaúčtovania účtovných prípadov,
  • kontrola úplnosti účtovníctva,
  • kontrola správnosti výpočtu miezd a odvodov do poisťovní,
  • kontrola správnosti výpočtu daní,
  • kontrola správnosti výpočtu obstarávacích cien dlhodobého majetku, odpisových plánov,
  • vykonanie opráv chybných daňových priznaní,
  • vykonanie opráv účtovníctva za obdobie ktorého závierka ešte nebola schválená,
  • vypracovanie správy o zistených skutočnostiac