USK s.r.o.

+421 907978281

ÚSK s.r.o., účtovnícke služby Košice

Komplexné
spracovanie
jednoduchého a podvojného
účtovníctva

Mzdy a personalistika:

spracovanie
miezd
a ďalšie služby v personálnej
a mzdovej agende

Dane:

Daňové
a ekonomické
poradenstvo, optimalizácia daní
01.
Účtovníctvo
Vedenie účtovníctva a poradenstvo
 • Spracovanie a vedenie účtovníctva a súvisiace poradenské služby
 • Evidencia a spracovanie záväzkov a pohľadávok
 • Spracovanie priznania k DPH podľa obdobia, zaúčtovanie a zostavenie, prenesenie dane
 • Príprava podkladov pre DPPO, príprava platobných príkazov, cestovné náhrady a služobné cesty
 • Vypracovanie interných smerníc, inventúrne zápisy, účtovné uzávierky ...
02.
Mzdy
Spracovanie miezd a personalistiky
 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnávateľa
 • Zúčtovanie miezd, výpočet a spracovanie mesačnej mzdy, výplatné listiny, platobné príkazy úhrad, evidencia miezd - mzdové listy, pracovné zmluvy
 • Prihlásenie / odhlásenie zamestnancov ku zdrav.a soc. poistenie
 • Spracovanie prehľadov pre inštitúcie soc. zabezpečenia, zdrav. poisťovne, ...
 • Komunikácia na príslušných úradoch, výpočet zrážok daní ...
03.
Dane
Daňové a ekonomické poradenstvo
 • Poskytujeme daňové, účtovné a ekonomické poradenstvo vo všetkých oblastiach ekonomického chodu právnických a fyzických osôb.
 • Spracovanie daňových priznaní (riadne, čiastkové, opravné, dodatočné) a zabezpečenie odkladu podania daňového priznania.
 • Optimalizáciou daňovej, daňové úspory, minimalizácia daňových rizík.
 • Poradenstvo v súvislosti so zmenami zákonov, noriem sociálneho zabezpečenia, ...
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je účtovníctvo v podnikateľskej sfére a vo verejnej správe

Od roku 1998 poskytujeme odborné, kvalitné a cenovo výhodné služby v oblasti vedenia účtovníctva a miezd, zabezpečujeme daňovú optimalizáciu a ekonomické poradenstvo, čo je našou prioritou.

Postupne sme svoje aktivity rozvíjali a následne pretavili do spoločnosti, ktorej stránku ste práve navštívili.

Viac informácií