USK s.r.o.

+421 907978281

Ostatné služby v oblasti účtovníctva a daní

  • spracovanie daňových priznaní
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
  • ekonomické poradenstvo
  • kontrola účtovníctva
  • zastupovanie klienta pri daňových konaniach