USK s.r.o.

+421 907978281

Čo robíme, naše služby

Hlavnou podnikateľskou činnosťou našej spoločnosti je účtovníctvo v podnikateľskej sfére, ako aj vo verejnej správe.

Poskytovanie odborných, kvalitných a cenovo výhodných služieb v oblasti vedenia účtovníctva a miezd, zabezpečenie daňovej optimalizácie a ekonomického poradenstva je našou prioritou od roku 1998. Postupne sme svoje aktivity rozvíjali a následne pretavili do spoločnosti, ktorej stránku ste práve navštívili.

Snažíme sa poskytovať čo najširšie spektrum služieb a odborných rád, tak aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu. Našou prioritou je odbremeniť Vás od nutnosti orientovať sa v zložitej spleti daňových, účtovných a iných zákonov a predpisov. Za samozrejmosť považujeme dodržiavanie dohodnutých termínov, seriózny prístup ku klientovi a zachovávanie mlčanlivosti. Riadime sa zásadou, že Vy nemusíte vedieť aké máte povinnosti, my sme tu preto, aby sme to vedeli za Vás.

Individuálny prístup k našim zákazníkom je pre nás samozrejmosťou. Každá spoločnosť je jedinečná a preto je potrebné jej venovať individuálny prístup.

Naša spoločnosť je poistená na škody spôsobené pri vykonávaní účtovného poradenstva a vedení účtovníctva. Tým sa teda redukuje akékoľvek riziko na strane klienta. Spoľahlivosť a kvalitu našej práce potvrdzuje skutočnosť, že sme zatiaľ nemuseli uplatniť žiadnu poistnú udalosť.